Sąd

25.05.2018

Dziewiątacy sądzili się na temat energii

Tegoroczni dziewiątacy wcielili się w role sędziów, prokuratorów, adwokatów, świadków oraz oskarżonych. Celem projektu było zdobycie jak najwięcej informacji na temat energii oraz źródeł energii. Uczniowie zaznajomili się z tematem źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, zastosowaniem energii w życiu codziennym, uzyskali informacje o katastrofie w Czarnobylu i możliwościach alternatywnych źródeł energii. Uczniowie zostali rodzieleni do dwóch grup i przygotowywali się do rozprawy sądowej na temat energii jądrowej. Jedna grupa broniła zastosowanie energii jądrowej, druga grupa proponowała źródła odnawialne - wiatr, słońce, wodę. Sam sąd odbył się w czasie dwóch lekcji. Uczniowie uczyli się przekazać właściwe informacje na temat energii, ale również wzajemnej komunikacji: zadawania pytań, reagowania na inną grupę odmienny argument. Aby dodać powagi wydarzeniu, uczniowie zadbali nie tylko o dobrą znajomość merytoryczną problematyki, ale też o stroje oraz rekwizyty. Rozprawa sądowa została pomyślnie zakończona, gdy sędzia oznajmił wyrok - wygraną została strona źródeł odnawialnych.

mgr Małgorzata Kujawa