Różne

Szanowni Rodzice, poniższy druk służy do usprawiedliwienia ucznia z zajęć szkolnych z powodów wyjazdu itp.
Można wprost wypisać i wysłać meilem do dyrekcji, wydrukować, wypisać, zeskenować i wysłać

pod adres skola@zsptesin.cz ,

ewentualnie dostarczyć osobiście do dyrekcji.
Innej formy usprawiedliwienia w tej sprawie nie akceptujemy.