Ekotydzień

Konkurs - najlepszy zbieracz makulatury 2018

Jaki papier zbierać / co jest uważane za papier nadający się do recyklingu):

czasopisma, gazety, ulotki reklamowe, zeszyty bez okładek, papier biurowy, opakowania z produktów i cokolwiek z kartonu. Do makulatury można oddać również książki, jeśli już nie znajdziesz dla nich lepsze wykorzystanie. Książki nie mogą zawierać grube, twarde opakowania (te można oderwać).

Czego nie może papier/makulatura zawierać:

 • Rolki papieru toaletowego a także pudełka i opakowania z jajek - z nich już nie można wyprodukować dalszego papieru, ponieważ włókno papierowe jest za krótkie. Papier można poddawać recyklingowi nawet 5 razy, ale to właśnie jest jego końcowa faza.

 • Zanieczyszczony papier (chusteczki higieniczne, ręczniki kuchenne, tłusty papier i pudełka.

 • Opakowania z mleka, soków, pudełka do papierosów, metale, szkło, tworzywa sztuczne, worki nylonowe i papier z domieszkami innych materiałów.


Edukacja i działalność proekologiczna została wprowadzona do ramowego programu nauczania i jest obowiązkowa w każdej szkole. 

Działania proekologiczne na naszej szkole mają już swoją tradycję. Szkoła bardzo dużo uwagi poświęca na to, by uczniowie uczyli się w otoczeniu zieleni, ładu i estetyki. 

Każdego roku szkolnego realizujemy naukę głównych tematów z zakresu ekologii i enwironmentu w ramach jednego "EKOtygodnia".

Nauka przebiega pod kątem danych tematów w poszczególnych klasach 

23. - 27.04.2018

W tym roku szkolnym, dla ułatwienia zbiórki makulatury, prosimy Państwa o podjechanie wprost do firmy DEMONTA, gdzie można wjechać samochodem na wagę. Panie zapiszą ilość na konkretne imię
i nazwisko ucznia.

Český Těšín, Tovární 1983/39

Po-Pi: 7.00 - 11.30 12.00 - 14.00
Objekt znajduje się blisko szkoły! Naprzeciw torom.

Można podjechać kiedykolwiek w godzinach otwarcia.


CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Uświadomienie zagrożeń środowiska spowodowanych rozwojem cywilizacji w skali kraju i świata.
 • Kształtowanie postaw ochrony przyrody poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Zrozumienie potrzeby ochrony środowiska przed negatywną działalnością człowieka.

 TREŚCI PROGRAMOWE PROJEKTU

 • Klasa I Zwierzęta
 • Klasa II Rośliny
 • Klasa III Las
 • Klasa IV Segregacja
 • Klasa V Wpływ człowieka na planetę
 • Klasa VI Powietrze, klimat
 • Klasa VII 1. pomoc, pomoc charytatywna
 • Klasa VIII Woda
 • Klasa IX Energia
 • Świetlica Dom rybny, Akwaria Kocobędz, Tartak...

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU:

Uczeń:

 • Zbiera i selekcjonuje informacje.
 • Wykorzystuje zebrane informacje.
 • Wyciąga wnioski dotyczące zmian zachodzących w środowisku.
 • Współpracuje w grupie.
 • Planuje i organizuje swoją pracę.
 • Prezentuje wyniki swojej pracy.
 • Poprawnie wypowiada się.
 • Dokonuje samooceny.