Filie szkoły

Przedstawiamy filie naszej szkoły, czyli szkołę w Sibicy i przedszkola.
Po naciśnięciu na zdjęcie, można wejść na strony poszczególnych przedszkoli i szkoły (o ile je mają).

Szkoła w Sibicy

Adres: ul. Polna 10
737 01 Czeski Cieszyn
telefon: 595530510

Strony internetowe:
https://fb.me/zspsvibice

kierowniczka szkoły:
Ručka Dagmar ruckova@zsptesin.cz 

nauczycielki: 
Karin Wojnar
Danuta Kisiala
Maria Wałach

asystent pedagoga:
Ester Michejda

świetlica szkolna:
Andrea Folwarczna

stołówka szkolna:
Naděžda Martynková

ilość dzieci: 49

Przedszkole ul. Akacjowa 

 www.akacjowa.cz

Adres: ul. Akacjowa 17
737 01 Czeski Cieszyn
telefon: 595171129

kierowniczka przedszkola:
Hudeczek Ilona hudeczek@zsptesin.cz

nauczycielki:
Barbara Kiełkowska

ilość oddziałów:
ilość dzieci:

Przedszkole ul. Polna

Adres: ul. Polna 10
737 01 Czeski Cieszyn
telefon: 595171126

STRONY INTERNETOWE:
https://facebook.com/teczoweprzedszkole.cz 

kierowniczka przedszkola:
Fajkus Jadwiga fajkus@zsptesin.cz

nauczycielki:
Ewa Lípa

ilość oddziałów:
ilość dzieci:

Przedszkole ul. Grabińska

Adres: ul. Grabińska 51
737 01 Czeski Cieszyn
telefon: 595172987

kierowniczka przedszkola:
Adámek Renata, adamek@zsptesin.cz

nauczycielki:
Halina Ćwiertka

ilość oddziałów:
ilość dzieci:

Przedszkole ul. Moskiewska

Adres: Moskiewska 1
737 01 Czeski Cieszyn
telefon: 595172988

kierowniczka przedszkola: 
Wantulok Beata, wantulok@zsptesin.cz 

nauczycielki: 
Halina Gaura, Henryka Heczko, Monika Mitrenga, Agata Puszkiewicz

ilość oddziałów: 
ilość dzieci: