Zapisy do 1. klasy

Prosimy o wypełnienie formularza dotyczącego zapisów.

ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

na rok szkolny 2019/2020

 odbędą się:

- 3.4.2019 od 13:00 do 18:00

w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w

Czeskim Cieszynie, ul. Havlíčka 13

- dla dzieci ze stałym miejscem zamieszkania w

obwodzie Czeski Cieszyn

- 4.4.2019 od 13:00 do 17:00

w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w

Czeskim Cieszynie, ul. Havlíčka 13

- dla dzieci mających stałe miejsce zamieszkania poza

obwodem Czeski Cieszyn

- 3.4.2019 od 13:00 do 17:00

w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w

Czeskim Cieszynie-Sibicy, ul. Polní 10

- dla dzieci ze stałym miejscem zamieszkania w

obwodzie Czeski Cieszyn

dnia 1.2.2019 

 Marek Grycz - dyrektor szkoły