Zapisy do 1. klasy

W zapisach mogą wziąć udział dzieci urodzone od 01.09.2017 do 31.08.2018. Do zapisów należy przyjść z dzieckiem. 

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty rodzica, 
  • akt urodzenia dziecka 
  • legitymacja ubezpieczalni.

W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 - dziecko ponownie musi wziąć udział w zapisach
do 1. klasy.

Termin dodatkowy zapisu dla uprzednio usprawiedliwionych uczniów (choroba) odbędzie się w dodatkowo umówionym terminie (najpóźniej 30.4.2024).

Zapisy uczniów do 1. klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 odbędą się:

w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, ul. Hawliczka 13

03.04.2024 o godz. 15.00

- dla dzieci uczęszczających do przedszkola na ul. Grabińskiej

03.04.2024 o godz. 16.00

- dla dzieci uczęszczających do przedszkola na ul. Akacjowej

04.04.2024 o godz. 14.00

- dla dzieci mających stałe miejsce zamieszkania poza obwodem Czeski Cieszyn

04.04.2024 o godz. 15.30

- dla dzieci uczęszczających do przedszkola na ul. Moskiewskiej

03.04.2024 od 13.00 do 17.00

w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie - Sibicy, ul. Polní 10

- dla dzieci ze stałym miejscem zamieszkania w obwodzie Czeski Cieszyn

                                                                                                  dnia 01.02.2024 Marek Grycz – dyrektor szkoły

PROSIMY WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ