Pedagog specjalny

Nina Suchanek

Godziny urzędowe: 
wtorek 11.00 - 15.30, środa 07.30 - 16.30

email:
pedagogspecjalny@zsptesin.cz