Metodyk prewencji

 • mgr Mariola Stonawska

 • e-mail: stonawska@zsptesin.cz

 • 558 764 066 (pokój nauczycielski),

 • konsultacje: (najlepiej po wcześniejszej umowie telefonicznej lub e-mailem)
  środa  09.00 - 09.45

Psycholog kliniczny:

Mgr. Jakub Majetný / Nemocnice Český Těšín - budova
C (přízemí)  +420 608 153 311

Mgr. Renata Kulková / Jablunkov - +420 774 635 690

Zadania profilaktyka szkolnego

 • Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji planu profilaktycznego szkoły.

 • Wspieranie wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktycznych.

 • Propagowanie treści programu profilaktycznego. Umożliwienie dzieciom poznanie prawdy o środkach uzależniających, szykanie, cyberprzemocy...

 • Prewencja zjawisk socjalno-patologicznych dzieci.

 • Elektroniczna skrzynka zaufania "Nenech to být" - poruszanie nurtujących problemów uczniów.

 • Organizacja udziału w programach (pogadanki, wykłady, programy profilaktyczno-edukacyjne).

www.sikana.cz 

www.minimalizacesikany.cz 

www.sikana.org 

www.e-bezpeci.cz 

https://www.seznamsebezpecne.cz 

www.linkabezpeci.cz  - 116 111 - międzynarodowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

https://www.rodicovskalinka.cz   - rodičovská linka - 840 111 234, 606 021 021