Grono pedagogiczne

Pierwszy stopień

Mariola Mikula I st. - JAN

Lucie Richter I st.

Byrtus Monika I st.

Beata Poncza I st. - HIS

Sylwia Żwak-Szczygieł I st.

Lucyna Rajca I st.

Renata Dobner I st.

Janina Nožka I st. - JPO - WMU

Mariola Kaleta I st.

Ewa Heczko I st.

Irena Štirba I st.

Aleksandra Sikora I st.

Drugi stopień

Marek Grycz WFI - dyrektor

Anna Richter MAT - zast. dyrektora

Marta Bocek JPO, H

Beata Kaňa - JAN

Beata Brzóska JPO - WMU

Janina Dorda JPO - HIS

Halina Faja M, F, T

Aleksander Szczygieł - CHE

Sonia Janik JCZ - HIS

Irena Kloza MAT - GEO

Sławomir Machej WFI

Katarzyna Kisza JPO - JCZ

Małgorzata Piasecka WFI - JAN

Mariola Stonawska WPL

Miriam Szarowska JCZ, R

Michał Szczotka HIS

Ewa Troszok WFI-PRZ-INF
Helena Pękała JAN 

Asystent pedagoga:

Sylwia Bednarska
Irena Mrózek
 Iwona Roman
 Maria Szymanik
Renata Biolek


Szkolny asystent: 

Mgr. Marcela Kantor

Szkolny psycholog: 

Mgr. Szarowska Sylwia

Świetlica

 Lucyna Waszek - kierownik

Sylwia Bednarska

Wojciech Bizoń

Janina Pielesz

Paulina Jarco

Ester Michejda           


PSP Sibica

Dagmar Ručka I st.

Karin Wojnar I.st.

Danuta Kisiala I st.

Maria Wałach I st.

 Wychowawczyni świetlicy szkolnej 

Andrea Folwarczna 


Przedszkola

Przedszkole ul. Akacjowa:

Ilona Hudeczek

Barbara Kielkowska

Przedszkole ul. Moskiewska:

Beata Wantulok

Henryka Heczko

Monika Mitrenga

Anna Suchanková

Agata Puszkiewicz

Przedszkole ul. Polna, Sibica:

Jadwiga Fajkus

Ewa Lípa

Asystent pedagoda: Ester Michejda

Przedszkole ul. Grabińska:

Renata Adámek
Aneta Szczygieł

Szkolny asystent: