Kontakt

Przegląd obsługiwanych formatów dokumentów cyfrowych /

Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:

  • pdf (Portable Document Format)

  • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

  • doc/docx (MS Word Document)

  • rtf (Rich Text Format)

  • txt (prostý text)

  • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)


Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania 
ul. Hawliczka 13, 
737 01 Czeski Cieszyn

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná

IČ 48805491

DIČ CZ48805491

ID datové schránky: kt8v7wi

+420 558 764 061

                      skola@zsptesin.cz

Podatelna:

Godziny urzędowe / Úřední hodiny:
7.30 - 14.30