MASKOT z.s. (stowarzyszenie obywatelskie)

IČ (REGON): 22845321

Adres: ul. Hawliczka 213/13, 737 01 Czeski Cieszyn

adres e-mailowy: maskot@zsptesin.cz

prezes: Michał Kochaniewicz
wiceprezesi: Katarzyna Górniak, Michał Utíkal

gospodarz: Roman Górniak 
księgowa: Regina Siwek
komisja rewizyjna: Joanna Smiga, Iwona Roman

Głównym celem MASKOTu - MAcierz SzKOlna Tesin - jest wspieranie czynności Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, jej uczniów oraz działań pozalekcyjnych.

Fundusz socjalny klubu rodziców "Maskot" - istnieje możliwość korzystania z pomocy finansowej w ramach funduszu (zeszyty, zeszyty ćwiczeń, Jutrzenka, Ogniwo, basen, abonamenty, kurs narciarski, zielona szkoła...). Warunkiem jest pobieranie przez rodzinę zapomogi socjalnej ("sociální příplatek"). Bliższych informacji udzielą wychowawcy klas.