"Úřední deska"

Tato úřední deska je zřízena v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, §26