Sibica - szkoła

Zapraszamy chętnych do zwiedzenia naszej placówki. 

Dzień dzisiejszy

W szkole pobiera naukę 45 uczniów w 3 klasach. Mniejsza grupa uczniów w klasie stwarza dogodne warunki do indywidualnego podejścia do każdego dziecka w procesie nauczania. 
Mamy do dyspozycji klasopracownię komputerową, boisko szkolne i stołówkę szkolną. Zajęcia WF przebiegają w sali gimnastycznej ZŠ Pod Zvonek.
Popołudnie uczniowie spędzają w świetlicy szkolnej - duży ogród stwarza dogodne warunki do zajęć na świeżym powietrzu.
Wspólna siedziba z przedszkolem umożliwia dzieciom poczucie bezstresowego przejścia do 1. klasy.

Historia
Szkoła polska w gminie Sibica została wybudowana na skrzyżowaniu dróg Jabłonkowskiej i Dolno-Żukowskiej w r. 1873. Uczono w nim dzieci aż do roku 2003. Budynek szkoły przez te lata parę razy przebudowywano. W latach 90-tych liczba uczniów wzrosła, dlatego wykorzystano opuszczony budynek przy ul. Przykopa i umieszczono w nim dalsze 2 klasy. Od 1 stycznia 2003 szkoła staje się elokowaną placówką szkoły cieszyńskiej. Z powodów ekonomicznych 30 czerwca 2003 budynek szkoły zamknięto i szkołę przeniesiono do częściowo opuszczonego budynku polskiego przedszkola przy ul.Polnej. Tak więc obecnie nasza szkoła wraz z przedszkolem mieści się w jednym budynku, co stwarza nam lepsze warunki do współpracy.

W szkole przy współpracy z Macierzą Szkolną tradycyjnie organizujemy różne imprezy:

  • balik dziecięcy, 
  • Dzień Matki, 
  • Festyn szkolny, 
  • Noc w szkole, 
  • wycieczki i różne konkursy. 

Z życia naszej szkoły ...