Doradca do zawodu

mgr Halina Faja 

  • zgłoszenie podaje opiekun prawny - zákonný zástupce,
  • druk zgłoszenia należy pobrać, uzupełnić, zmienić nazwę pliku na nazwisko i imię ucznia i przesłać faja@zsptesin.cz do 20 listopada lub 20 lutego,
  • uczeń otrzymuje wydrukowane, sprawdzone zgłoszenie. Rodzice i uczeń zgłoszenie podpisują (w razie potrzeby -załatwiają potwierdzenie od lekarza) i oddają w szkole średniej.

Uczniowie szkół podstawowych, którzy wybiorą dalsze kształcenie w szkołach średnich zakończonych egzaminem maturalnym, obowiązkowo podchodzą do centralnie zadawanych jednolitych testów z matematyki
i języka czeskiego. 

W gimnazjum kandydat będzie zdawał również z języka polskiego (test). Każdy kandydat może podać 2 zgłoszenia do dwu szkół i może podchodzić 2 razy do egzaminu. 

Pod uwagę będzie brany lepszy wynik, który spółka Cermat po sprawdzeniu wyników przekaże odpowiednim szkołom, podanym
w zgłoszeniu kandydata.

Bliższe informacje na stronach internetowych SŚ.

Na stronach poszczególnych szkół średnich znajduje się: 

  • decyzja dyrektora szkoły o ogłoszeniu realizacji i organizacji egzaminu wstępnego oraz 
  • kryteria

Terminy egzaminów wstępnych są dane: 14 i 15 kwietnia 2020

Szczegółowe informacje o egzaminach: www.cermat.cz

Ministerstwo Szkolnictwa podaje czasowy harmonogram egzaminów wstępnych - otwórz


Każdy uczeń wraz ze zgłoszeniem otrzymuje " Kartę Zapisową " - Zapisový lístek - otwórz

Informacje dotyczące zgłoszeń do szkół średnich :

  • każdy uczeń może podać dwa zgłoszenia,
  • zgłoszenie należy oddać w szkole średniej najpóźniej :

do 30.11. - szkoły średnie z egzaminami talentowymi,

do 01.03. - reszta szkół średnich.