Doradca do zawodu

mgr Halina Faja

Informacje dotyczące zgłoszeń do szkół średnich :

  • każdy uczeń może podać dwa zgłoszenia,
  • zgłoszenie należy oddać w szkole średniej najpóźniej :

do 30.11. - szkoły średnie z egzaminami talentowymi,

do 01.03. - reszta szkół średnich.

  • zgłoszenie podaje opiekun prawny - zákonný zástupce,
  • druk zgłoszenia należy pobrać, uzupełnić, zmienić nazwę pliku na nazwisko i imię ucznia i przesłać faja@zsptesin.cz do 20 listopada lub 20 lutego,
  • uczeń otrzymuje wydrukowane, sprawdzone zgłoszenie. Rodzice i uczeń zgłoszenie podpisują (w razie potrzeby -załatwiają potwierdzenie od lekarza) i oddają w szkole średniej.