Doradca ds. wychowania

 • mgr Halina Faja

 • 558 764 066 (pokój nauczycielski),

 • e-mail: faja@zsptesin.cz 
 • konsultacje (najlepiej po wcześniejszej umowie telefonicznej lub e-mailem):
  wtorek 9.00 - 9.45

Informacje dotyczące zgłoszeń do szkół średnich :

• każdy uczeń może podać dwa zgłoszenia,

• zgłoszenie należy oddać w szkole średniej najpóźniej

 • do 30.11. (szkoły z egzaminami talentowymi)

 • 01.03. reszta szkół średnich

Zgłoszenie w szkole średniej oddaje rodzic - opiekun prawny.

Wymagania poszczególnych szkół można sprawdzić na stronie internetowej konkretnej szkoły średniej.

W szkołach typu gimnazjum, akademia handlowa, technikum trzeba zdać egzamin z matematyki i czeskiego ( Cermat )


Zadania doradcy do spraw wychowania

 • pomoc przy podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu - wyborze zawodu

 • kształcenie zawodowe i zasady na rynku pracy

 • zbieranie informacji o możliwościach kształcenia na różnych poziomach i etapach rozwoju zawodowego oraz o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki i zdobyciu zawodu

 • współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa - przychodnie pedagogiczno-psychologiczne ( PPP, SPC), Urząd Pracy oraz szkoły średnie i zawodowe

 • opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zabezpieczenie im odpowiedniej opieki pedagogicznej

 • zabezpieczyć integrację uczniów, u których zostały diagnostykowane VPU, VPCh i uczniów z innymi zaburzeniami

 • w programach nauczania uwzględnić specyficzne problemy uczniów - plany indywidualne, praca z uczniami uzdolnionymi

 • pomoc uczniom z problemami edukacyjnymi záškoláctví, skryté záškoláctví,

 • wspólnie z profilaktykiem szkolnym rozwiązuje problemy wychowawcze

 • współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym