Dla rodziców

Prosimy rodziców, żeby wyrobili dzieciom paszporty - wycieczki, wyjazdy edukacyjne, spacery, wyjścia do kina, teatru, muzeum... w Polsce.

  • uczniowie zagraniczni powinni podczas pobytu w szkole mieć dowód osobisty lub paszport (ewentualnie kserokopię)
  • kurs narciarski dla uczniów od klasy V do IX odbędzie się od 8 do 13 stycznia 2018 (poniedziałek - sobota) w Istebnej.

Szkoła oferuje rodzicom usługi doradztwa szkolnego w następującym zakresie:

  • Ø w sprawach wychowawczych i wyboru zawodu - mgr Halina Faja, nr tel. do gabinetu 558 764 079, konsultacje - czwartek 8.00 - 8.45

    Ø w sprawach prewencji zjawisk negatywnych (wagarowanie, używanie środków odurzających, szykana itp.), mgr Sonia Janik, nr tel. do gabinetu 558 764 076, konsultacje czwartek 10.00 - 10.45

    Ø uczniowie mają w dzienniczkach ucznia zapisany nr telefonu do sekretariatu szkoły i do gabinetu wychowawcy klasy; w sprawach naglących rodzice powinni kontaktować się z wychowawcą klasy ew. dyrekcją szkoły 

Opłata za zgubę

- dzienniczka ucznia 50,- Kč

- podręcznika (nowego do 5 lat) cała kwota

- podręcznika (starsze niż 5 lat) 80,- Kč

- zniszczenie podręcznika (wg stopnia zniszczenia - wg decyzji nauczyciela) 30,- do 100,- Kč