Czas lekcji, przedmiotów nadobowiązkowych, religii oraz kółek...


0. lekcja

07:00 - 07:45

1. lekcja

08:00 - 08:45

2. lekcja

08:55 - 09:40

3. lekcja

10:00 - 10:45

4. lekcja

10:55 - 11:40

5. lekcja

11:50 - 12:35

6. lekcja

12:45 - 13:30

7. lekcja

14:00 - 14:45

8. lekcja

14:50 - 15:35

Aktualizowane 08.09.2021

RELIGIE

Działalność pozalekcyjna - religia i kółka zainteresowań

Religia katolicka (45 min) - od 14.9.2021:

Maria Wałach

WTO 12.05 kl. I A, I B, 13.00 kl. II A, II B

ksiądz Sebastian Jarczyk

PON 13.00 kl. III A, 13.50 kl. VIII A,B

ŚRO 13.00 kl. III B, 13.50 kl. VI A,B

CZW 13.00 kl. V A,B,C, 14.00 kl. VII A,B

PIĄ 13.00 IV A,B, 14.00 IX A,B

Religia ewangelicka (45 min):

p. Karin Roiková

WTO po lekcjach w lokalu klasy I B (od 14.9.2021)


Szkolny klub sportowy Olza (opłata 200,- Kc na rok szkolny) - rozpoczynamy w październiku

p. Małgorzata Piasecka

Siatkówka: PON 7.00 - 7.45 (DZ kl. VIII - IX) - zajęcia w naszej sali gimnastycznej

p. Małgorzata Piasecka

Koszykówka: PIĄ 7.00 - 7.45 (CH kl. VIII - IX) - zajęcia w naszej sali gimnastycznej

p. Marek Grycz

Florbal: CZW 15.00 - 15.45 (CH VI - IX) - zajęcia w naszej sali gimnastycznej

Inne:

Koszykówka Slavoj Český Těšín

- rozpoczynamy 14.9.2021

WTO 15.00 - 16.00 - klasy I - IV

Szachy (od 5.10.2021) - prowadzi pan Makovička (trener szachowy)

WTO 13.00 - 13.45 kl. III - IV

WTO 14.00 - 14.45 kl. V - VI

zgłoszenia na grycz@zsptesin.cz do 13.9.2021

ZUS - Art/MEDIA INSPIRION s.r.o.

Modern ART /MEDIA malarstwo, rysunek, grafika, design, ceramika, nowe media PON 14.00 - 15.30

Rozpoczynamy 4.10.2021, zgłoszenia - wychowawcy klas

Informacje na www.zus-inspirion.cz lub tel.: 723 634 557 (Mgr. Eliška Dordová)

Gromada Zuchowa - Koniki Morskie

PIĄ - 14.00 - 15.30, klasy II, III, IV - p. Katarzyna Kisza (lokal kl. I B)

Kółka zainteresowań
 opłata 300,- Kc na półrocze

Chór - p. Beata Brzóska

Trallalinki dla klas 3 - 5, Po 13:00 - 13:45 - klasa muzyczna, III piętro

Trallala dla klas 6 (5) - 9, Po 14:00 - 15:30 - klasa muzyczna, III piętro


Skowronki (45 min.) - p. Renata Dobner

CZWARTKI

11.45 - 12.30 kl. II,
13.00 - 13.45 kl. III, IV,
13.50 - 14.35 kl. V - IX.


Cieszynianka - p. Maria Szymanik

PONIEDZIAŁKI 14.15 - 15.30 (kl. I - III, lokal w przedszkolu na Moskiewskiej)

Teatrzyk BUM-TRACH - p. Maria Szymanik

PIĄTKI 14.00 - 16.00 (dla absolwentów Klucza, grupa zamknięta

- dokładny czas uzgodnimy z dziećmi)

Ceramika p. Mariola Stonawska

 - opłata 500,- za półrocze

Kółko ceramiczne dla klas II - IX. Kółko będzie odbywało się w warsztatach w suterenie w czwartki.

Według zapotrzebowania będą 2 lub 3 grupy:
1. grupa (13.05 - 14.00),
2.grupa (14.05 - 15.00)
ewentualnie 3.grupa (15.05 - 16.00).
Podział do grup jest do uzgodnienia wg ilości zgłoszonych dzieci.

Liczy się kolejność zgłoszeń, więc proszę zgłosić dziecko drogą mailową: stonawska@zsptesin.cz

w formie: zgłaszam IMIĘ I NAZWISKO (KLASA) na ceramikę (preferowana GRUPA)

Klub Modelarstwa Rakietowego - p. Piotr Roszak, p. Piotr Pastuszek od III klasy 

PONIEDZIAŁKI 14.00 - 16.00

ŚRODY 14.00 - 16.00

Kółka (od 1 października):

Szkolny klub sportowy Olza (opłata 200,- Kc na półrocze 

p. Małgorzata Piasecka

Siatkówka: PON 7.00 - 7.45 (DZ kl. VIII - IX) - zajęcia w naszej sali gimnastycznej

Koszykówka: PIĄ 7.00 - 7.45 (CH kl. VIII - IX) - zajęcia w naszej sali gimnastycznej

p. Marek Grycz

Unihokej (florbal): CZW 15.00 - 15.45 (CH VI - IX) - zajęcia w naszej sali gimnastycznej

INNE

Koszykówka Slavoj Český Těšín - rozpoczynamy 14.9.2021

WTO 15.00 - 16.00 - klasy I - IV

Szachy (od 05.10.2021) - prowadzi pan Makovička (trener szachowy)

WTO 13.00 - 13.45 kl. III - IV

WTO 14.00 - 14.45 kl. V - VI

zgłoszenia na grycz@zsptesin.cz do 13.9.2021

ZUS - Art/MEDIA INSPIRION s.r.o.

Modern ART /MEDIA malarstwo, rysunek, grafika, design, ceramika, nowe media PON 14.00 - 15.30

Rozpoczynamy 04.10.2021, zgłoszenia - wychowawcy klas

Informacje na www.zus-inspirion.cz lub tel.: 723 634 557 (Mgr. Eliška Dordová)

Gromada Zuchowa - Koniki Morskie

PIĄ - 14.00 - 15.30, klasy II, III, IV - p. Katarzyna Kisza (lokal kl. I B)