Aktualności

 

Szanowni Rodzice zachęcam do skorzystania z udostępnionych materiałów, z którymi pracujemy na lekcjach nadobowiązkowych języka angielskiego.

W środę 10. 10. 2018 odbył się konkurs "Kangur przyrodniczy", który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, klasy 8-9.