English week 2022

16.02.2022

Recenzje uczniów:

"To była fajna zabawa. Graliśmy w różne gry i rozmawialiśmy po angielsku." (Victoria)

"Dyskutowaliśmy na różne tematy. Lektorzy byli bardzo mili. Lekcje były na wysokim poziomie." (Veronika)

"Podczas gier uczyliśmy się gramatyki oraz konwersacji. Pracowaliśmy w grupie. Był to bardzo fajny i urozmaicony tydzień" (Helenka)

Recenzja dyrektora:

"Cieszy nas zainteresowanie naszych uczniów językiem angielskim oraz wsparcie ich rodziców. Dlatego przy współpracy ze szkołą językową Pygmalion zorganizowaliśmy Tydzień z językiem angielskim, czyli Have a chat with a native speaker. Lektorzy w bardzo ciekawy sposób prowadzili lekcje, które były dla uczniów zabawą. Rozmawiali z nimi na tematy, które ich interesują. Dla urozmaicenia lekcji wykorzystaliśmy wyposażenie techniczne naszej szkoły oraz barwne i relaksujące pomieszczenie świetlicy szkolnej.


Tydzień z językiem angielskim

W SzP z polskim językiem nauczania przy ulicy Havlíčka część uczniów klas 5 i 8 spędziło ostatnie dni pierwszego półrocza na zabawach i pogawędkach w języku angielskim z rodzimymi mówcami i lektorami spoza szkoły. Było to nie tylko niezwykłe urozmaicenie lekcji obcojęzycznych, ale też okazja do sprawdzenia swych umiejętności językowych w praktyce.

Spontaniczne posługiwanie się językiem obcym podczas gier i zabaw w naturalny sposób usuwa barierę językową. Doświadczeni lektorzy i rodzimi użytkownicy języka angielskiego umiejętnie zachęcali do samodzielnego wypowiadania się, a tym samym zdobywania pewności w posługiwaniu się językiem angielskim. Zaciekawili uczniów interesującym opowiadaniem o życiu w Kanadzie - o szkolnictwie, o sportach. Jednym z najważniejszych efektów nietradycyjnych lekcji jest motywacja uczniów do dalszej nauki języka angielskiego.

Szkoła podstawowa zorganizowała Tydzień z językiem angielskim, czyli Have a chat with a native speaker przy współpracy ze szkołą językową Pygmalion.