Zbiórka makulatury!

06.03.2017

3 najlepsi zbieracze szkoły otrzymają nagrody. 

Konkurs o najlepszego zbieracza makulatury

We współpracy ze spółką Demonta T, s r.o. chcemy się przyczynić do kształtowania wśród dzieci oraz młodzieży lepszych postaw proekologicznych. Chcemy motywować dzieci w zbieraniu surowców wtórnych, przede wszystkim makulatury.

Celem jest wysegregować jak największą ilość makulatury i tym ulepszać środowisko naturalne.

Cele pośrednie:

 • Kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci i młodzieży.
 • Uświadomienie sobie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych.
 • Zaoszczędzenie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury.
 • Zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru.

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!

 • Termin przynoszenia makulatury do szkoły (od strony podwórza) 22.3. - 28.3.2017. Kto chce zdobyć nagrodę, przynosi makulaturę 7.30 - 7.50. Będzie ona zważona i zapisana...
 • Kto chce tylko wysegregować papier i pomóc naszemu środowisku, może papier wrzucić do kontenera kiedykolwiek :-)
 • Książki bez twardych okładek - tylko papierowe okładki.
 • Zeszyty bez plastikowych opakowań!
 • Można przynosić kartony i tekturę (lepenka).
 • Najlepiej, jak będzie dany typ papieru rozsegregowany do grup (osobno: zeszyty, książki, czasopisma, karton, ulotki itd.)
 • Papier nie może być MOKRY I ZABRUDZONY (tłusty, od błota itp.)!