Zagajenie roku szkolnego 2019/2020 2.9.2019

28.08.2019
  • klasy I - godz. 8.00 w szkole
  • klasy II - IX - godz. 9.00 Kino Central w Czeskim Cieszynie
  • po uroczystym zagajeniu do domu, kto ma zakupiony obiad do szkoły na obiad z wychowawcą
  • świetlica poranna od 6.30 (wychowawca zaprowadzi dzieci do kina) świetlica szkolna do 15.00