Olimpiada logiczna - zgłoszenia

05.09.2018

Zapraszamy do zgłoszenia uczniów do olimpiady logicznej. Olimpiada rozwiązuje się w domu.

Zapraszamy do udziału przedszkolaków oraz wszystkich uczniów.

Szanowni rodzice, dziękujemy za współpracę podczas tego konkursu!

Informacje poda mgr Małgorzata Kujawa (kujawa@zsptesin.cz)