Obóz Wesołej nauki

24.05.2018

PROPOZYCJA OBOZU DLA DZIECI!

zgłoszenia: https://www.veselaveda.cz/prihlasky/tabor/

więcej informacji może podać: mgr Małgorzata Kujawa (kujawa@zsptesin.cz)

www.wesolanauka.webnode.cz


Ilość miejsc ograniczona - decyduje lista zgłoszeń.