Najlepsi uczniowie na ratuszu

16.06.2019

W tym roku szkolnym nagrody dla najlepszych uczniów czeskocieszyńskich szkół podstawowych i średnich odebrała Magdalena Wierzgoń z klasy IXB oraz Daniel Widenka z VIIIA gratulujemy!