"Náboj 2017"

27.11.2017

Konkurs dotyczący fizyki dla czteroosobowych grup odbył się w Ostrawie dnia

24. 11.2017. W tym samym czasie odbył się również w dalszych miastach Republiki Czeskiej, w Polsce i na Słowacji. Do Ostrawy przyjechało około 130 uczniów ze szkół podstawowych, czy z wieloletnich gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowała grupa z klasy 9A w składzie: Agata Grycz, Karel Brudný, Andrzej Waclawik, Daniel Brzuchanski oraz grupa z klasy 9 B w składzie: Alicja Suchanek, Ewa Paździora, Zuzana Żwak, Terezie Cieślar.

Zadaniem drużyn było rozwiązać jak najwięcej zadań w czasie 120 minut. Wszystkie drużyny rozpoczęły rywalizację 6 identycznymi zadaniami. Jeżeli uważali, że już jakieś rozwiązali, biegli z wynikiem do komisji, która decydowała, czy drużyna może otrzymać w zamian kolejne zadanie. Strategia rozwiązywania zależała od wyboru drużyny. Jedni woleli pracować wspólnie, drużynowo, inni znowu preferowali samodzielną pracę. Zadania były różne, czasami pojawiały zadania niezwykłe, wymagające logicznego myślenia, innym razem zadania typowo matematyczne czy dotyczące fizyki. W tegorocznym konkursie pojawiły się również łatwe pytania, np.: Jak dużą część koła pokona wskazówka godzinowa zegara przez 40 minut?

Wśród konkurencji 33 drużyn grupie z klasy 9A udało się rozwiązać 20 zadań i zdobyć wyśmienite 14. miejsce. Przed nimi uplasowali się jednak sami gimnazjaliści, więc trzeba podkreślić, że właściwie zdobyli pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych. Grupa klasy 9 B rozwiązała 12 zadań i zajęła 26.miejsce.

Dziękujemy za reprezentację naszej szkoły i życzymy sukcesu w następnych konkursach!