Legitymacje uczniowskie - WAŻNE

12.05.2017

12.5.2017 otrzymali uczniowie formularz: WNIOSEK O LEGITYMACJE UCZNIOWSKIE, które prosimy wypełnić i oddać w poniedziałek 15.5.2017 wychowawcom klasy (dla nieobecnych druk jest do dyspozycji niżej).

Podajemy również szczegółowe informacje, dlaczego warto druk wypisać i oddać w terminie.