Kangur przyrodniczy

08.10.2018

Dnia 10.10.2018 na 1. lekcji odbywa się konkurs przyrodniczy (matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia) dla klas 8 i 9. Konkurs jest w języku czeskim.

Zadania z zeszłych lat:

https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/predchozi.html

Zgłoszenia przyjmuje mgr Małgorzata Kujawa w gabinecie fizyki.