Język angielski - klasa IIB

Szanowni Rodzice zachęcam do skorzystania z udostępnionych materiałów, z którymi pracujemy na lekcjach nadobowiązkowych języka angielskiego.