Informacje z 29.12. - Nauka zdalna od 04.01.2021

29.12.2020

Zasady pobytu w szkole od 04.01.2021

 • Przedszkola są otwarte.

Do szkoły przychodzą uczniowie klas I i II.

Zajęcia są prowadzone wg rozkładu.

Język czeski po klasach:

klasa II A - pani Irena Štirba, klasa II B - pani Ewa Heczko.

Świetlica szkolna otwarta - 4 grupy wg klas

(świetlica poranna w 2 grupach - klasy I, klasy II w lokalach klas I).

 • Klasy III - IX - zdalne nauczanie wg instrukcji nauczycieli
 • Lekcje WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, zajęcia będą przebiegały wg pogody w klasach lub na zewnątrz (spacery, indywidualne zajęcia ruchowe)
 • Lekcje MUZYKI będą przebiegały wg rozkładu (niestety na lekcjach nie wolno śpiewać). Tematy teoretyczne (nuty, kompozytorzy, słuchanie muzyki...)
 • Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce (powinien mieć minimalnie 1 rezerwową maseczkę w woreczku nylonowym) i korzysta z maseczki w klasach na lekcjach, na przerwach i we wszystkich wspólnych pomieszczeniach (korytarze, szatnie, stołówka szkolna, świetlica...).
 • Uczeń stosuje się do podstawowych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (częste mycie rąk, dezynfekcja...)

Marek Grycz - Dyrektor szkoły

Zasady pobytu w szkole od 04.01.2021 przedszkole i szkoła

w Sibicy

 • Przedszkole otwarte.

Do szkoły wracają uczniowie:

klasa I (rocznik 1. i 4.)

klasa II (rocznik 2. i 3.).

Zajęcia są prowadzone wg rozkładu.

Świetlica szkolna otwarta - 2 grupy wg klas.

 • Klasa V -zdalne nauczanie wg instrukcji nauczyciela
 • Lekcje WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

zajęcia będą przebiegały wg pogody w klasach lub na zewnątrz (spacery, indywidualne zajęcia ruchowe)

 • Lekcje MUZYKI będą przebiegały wg rozkładu (niestety na lekcjach nie wolno śpiewać). Tematy teoretyczne (nuty, kompozytorzy, słuchanie muzyki...)
 • Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce (powinien mieć minimalnie 1 rezerwową maseczkę w woreczku nylonowym) i korzysta z maseczki w klasach na lekcjach, na przerwach i we wszystkich wspólnych pomieszczeniach (korytarze, szatnie, stołówka szkolna, świetlica...).
 • Uczeń stosuje się do podstawowych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (częste mycie rąk, dezynfekcja...)

Marek Grycz - Dyrektor szkoły