Aktualności

30.11.2020 WRACAMY DO SZKOŁY
Prosimy zaznajomić się z zasadami w załączniku. 

Powrót przedszkolaków do przedszkola na ul. Akacjowej w czwartek 26.11.2020 

Powrót do szkoły
Do szkoły wracamy w poniedziałek 30.11.2020.
Dokładne informacje pojawią się na stronach szkoły w przyszłym tygodniu. 

UWAGA!
Przedszkole na ul. Akacjowej od poniedziałku 16.11.2020 do odwołania ZAMKNIĘTE! 

Kraj Morawskośląski - Informacje dla rodziców pracowników sił bezpieczeństwa, straży miejskiej, służby zdrowia, organów ochrony zdrowia publicznego, pracowników, o których mowa w art. 115 ust. 1 oraz inni pracowników służb socjalnych, pracowników socjalnych wyznaczonych do wykonywania pracy socjalnej we władzach regionalnych i gminnych na podstawie ustawy nr 108/2006 w sprawie usług socjalnych, członków sił zbrojnych, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Szanowni rodzice, mili uczniowie

Niestety od poniedziałku 02.11.2020 szkoła zostaje zamknięta.

Kontynuujemy nauczanie zdalne wg instrukcji nauczycieli.
Proszę aktywnie pracować podczas on-line lekcji i oddawać odrobione zadania.
O zmianach będziemy informowali na bieżąco. 
Wierzymy, że sytuacja się poprawi i jak najprędzej wrócimy wszyscy do szkół.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.
Mgr. Marek Grycz
dyrektor


RADA SZKOŁY

Szanowni rodzice

W roku 2020 dobiega końca trzyletnia kadencja Rady Szkoły. Członkami Rady w minionej kadencji za rodziców byli Michał Utíkal, Ewa Katrušák i Michał Szczotka.

Wybory do nowej Rady Szkoły miały się odbyć podczas zebrań klasowych, niestety z powodu zaistniałej sytuacji wybory będą przebiegały formą on-line.

Proszę zatem o propozycje kandydatów. Propozycje można przesyłać na adres mailowy skola@zsptesin.cz w terminie do 6.11.2020.

Mgr. Marek Grycz
dyrektor

W sprawach psychologicznych można kontaktować się z pani psycholog Katarzyną Zych na psycholog@zsptesin.cz 

Rozhodnutí krizového štábu Města Český Těšín - Informacje dla rodziców - pracowników sił bezpieczeństwa, straży miejskiej, służby zdrowia, organów ochrony zdrowia publicznego, pracowników, o których mowa w art. 115 ust. 1 oraz inni pracowników służb socjalnych, pracowników socjalnych wyznaczonych do wykonywania pracy socjalnej we władzach regionalnych i gminnych na podstawie ustawy nr 108/2006 w sprawie usług socjalnych, członków sił zbrojnych, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

14.10.2020 - .....

SZKOŁA ZAMKNIĘTA

24.10. - 1.11. wakacje jesienne


Szkoła od 14.10.2020

1. Przedszkola bez zmian.

2. Szkoła Podstawowa zamknięta

14.10. - ..... zdalne nauczanie

Nauczanie zdalne jest dla uczniów obowiązkowe. Uczniowie pracują wg wskazówek nauczycieli przez platformę Google Classroom. Lekcje On-line prowadzone są przez platformę Google Meet.

Klasy I - V

Wykorzystanie platformy Google Classroom, nauczyciele będą przekazywali materiały wg poszczególnych przedmiotów, na cały tydzień.

Wykorzystanie oceniania kształtującego, ewentualnie ocena krótkich testów, kwizów, czy prac pisemnych.

On-line lekcje - wg instrukcji uczących:

język polski, język czeski, język angielski, matematyka

- 2x tygodniowo wg rozkładu

nauka o środowisku, nauka o przyrodzie, nauka o kraju, informatyka

- 1x tygodniowo wg rozkładu

Klasy VI - IX

Wykorzystanie platformy Google Classroom, nauczyciele będą przekazywali materiały wg poszczególnych przedmiotów, na cały tydzień.

Wykorzystanie oceniania kształtującego, ewentualnie ocena krótkich testów, kwizów, czy prac pisemnych.

On-line lekcje - wg instrukcji uczących:

język polski, język czeski, język angielski, matematyka

- 2x tygodniowo wg rozkładu

fizyka, chemia, przyroda, historia, geografia, informatyka, język rosyjski, język niemiecki

- 1x tygodniowo wg rozkładu

24.10. - 1.11. wakacje jesienne

Obiady odgłoszone.

Uczniowie przychodzą do szkoły w poniedziałek 2.11.2020 (jeżeli nie dojdzie do zmian).

Dyrektor szkoły mgr Marek Grycz

Szanowni Rodzice!

Jeśli chcą Państwo przedłużyć dziecku ważność legitymacji szkolnej wydanej przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie, to prosimy o przybycie do sekretariatu szkoły wraz z dotychczasową legitymacją dziecka w terminie do 16.10.2020.

Prosimy o wypełnienie wniosku (PONIŻEJ) a następnie o wydrukowanie go i dostarczenie do szkoły. 
Szkoła odeśle dokumenty do Konsulatu w celu przedłużenia ich ważności.

Dziękujemy za zrozumienie.

Zasady pobytu w szkole od 05.10.2020

1. Szkoła podstawowa, przedszkola i świetlica szkolna są otwarte. Nauka i zajęcia będą podlegały niektórym ograniczeniom.

2. Kółka zainteresowań (chór, Skowronki, teatrzyk, ceramika, szachy, kółko plastyczne Inspirion, zuchy, kółka sportowe) przerywają swoją działalność na okres 2 tygodni do 18.10.2020

3. Lekcje MUZYKI będą przebiegały wg rozkładu (niestety na lekcjach nie wolno śpiewać). Tematy teoretyczne (nuty, kompozytorzy, słuchanie muzyki...)

4. Lekcje WYCHOWANIA FIZYCZNEGO będą przebiegały wg rozkładu, w klasach I do V bez zmian, w klasach VI do IX uczniowie nie przebierają się do strojów WF, zajęcia będą przebiegały wg pogody w klasach (filmy o tematyce sportowej, historia sportu...) lub na zewnątrz (spacery, indywidualne zajęcia ruchowe)

5. Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce (powinien mieć minimalnie 1 rezerwową maseczkę w woreczku nylonowym) i korzystają z maseczek we wszystkich wspólnych pomieszczeniach (korytarze, szatnie, stołówka szkolna, świetlica...).

Uczniowie klas VI do IX korzystają z maseczek również na lekcjach.

6. Uczeń stosuje się do podstawowych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (częste mycie rąk, dezynfekcja...)

Marek Grycz

Dyrektor szkoły

Krótkie filmiki instruktażowe, które pomogą Państwu i uczniom zalogować się do G-Suite Googla. POLECAM OBEJRZEĆ OBYDWA FILMIKI.

Każdy uczeń ma szkolny email: imie.nazwisko@zsptesin.cz

UWAGA

Od czwartku 10.9.2020 w szkole obowiązuje noszenie maseczek we wszystkich wspólnych

pomieszczeniach (korytarz, toalety, jadalnia, szatnie...) i w świetlicy szkolnej.

Każdy uczeń powinien mieć w szkole swoją maseczkę.

(ewentualnie drugą rezerwową w woreczku nylonowym w tornistrze).

Klasy IIIA i IIIB mają swoje lokale klasowe na III piętrze.

Chętnych o zapisanie się do Świetlicy szkolnej, prosimy o wypełnienie i wysłanie powyższego formularza pod adres waszek@zsptesin.cz 

UWAGA ZMIANA 
OPŁATA ZA OBIADY

Od nowego roku szkolnego płacenie za obiady będzie możliwe TYLKO przelewem.

Prosimy Państwa, którzy do teraz płacili gotówką,  o wydrukowanie,  wypisanie poniższego dokumentu i wrzucenie go do skrzynki pocztowej na drzwiach szkoły z napisem "stołówka".

Dziękujemy bardzo.

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Dni wolne od nauki

Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2020
Wakacje jesienne: 29.10. - 30.10.2020
Święta Bożego narodzenia: 23.12. - 03.01.2021
Rozdanie półrocznych świadectw: 28.01.2021
Półroczne wakacje: 29.01.2021
Wakacje wiosenne: 22.02.2021 - 28.02.2021
Wielkanoce: 01.04.2021 - 02.04.2021

Zakończenie roku szkolnego: 30.06.2021

Wakacje 01.07.2021 - 31.08.2021
Nowy rok szkolny: środa 01.09.2021


Wiadomości w języku polskim.

TOPlist
booked.net

Fotogaleria

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania ul. Hawliczka 13,
737 01 Czeski Cieszyn

skola@zsptesin.cz 
 +420 558 764 061
ID datové schránky: kt8v7wi 
Podatelna:
Godziny urzędowe / Úřední hodiny:
 7.30 - 14.30

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná

 IČ 48805491, DIČ CZ 48805491