mgr Sylwia Żwak-Szczygieł

Wyjazd do Karwiny!

13.06. - zbiórka o godz. 8.00 w szatni, wyjazd godz. 8.26 z dworca; Planowany powrót godz. 11.30. 

Dzieci zabierają: plecaczki z jedzeniem i piciem, czapeczki, wygodne obuwie, peleryny lub parasole, ubranie stosowne do pogody.


Cena fotografii klasowej 40,- Kč (płacone z funduszu klasowego), dzieci otrzymają zdjęcie na końcu roku szkolnego.

Informator - czerwiec

 • 29.05. Zapominalscy - ostateczny termin oddania dzienniczków lektur (zeszyt prowadzony od 1. klasy) na konkurs do biblioteki miejskiej - Obowiązkowe!

 • 29.05. - Proszę, aby dzieci przyniosły 6 pudełek po zapałkach (zbieramy je już od marca) oraz ładną teczkę na lapbooka do tabliczki mnożenia. 

 • 13.06. Wyjazd do strażnicy w Karwinie.

 • 22.06. Odbiór podręczników.

 • 26.06. Wycieczka klasowa.

 • 29.06. Zakończenie roku szkolnego w kinie Central -  rozdanie świadectw w szkole.

Uwaga!

Proszę o codzienne sprawdzanie notatnik oraz Dzienniczka Ucznia i podpisywanie na bieżąco wszystkich informacji, w tym zadań domowych (z tyłu notatnika) oraz informacji zawartych w notatniku oceniania. 

Zadania domowe

 1. Słupki w zeszytach.
 2. Regularne wypełnianie pożeracza książek.
 3. Codzienne czytanie.
 4. Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 100.
 5. Tabliczka mnożenia - mnożenie przez 2, 3, 4, 5, 1, 0.
 6. Matematyka - uzupełnić braki.
 7. Polski - uzupełnić braki.

Zadania, które nie robimy w szkole i nie są zadane na zadanie domowe (zaznaczone gwiazdką) nagradzane są plusami lub jedynką z aktywności.


To już zrobiliśmy:

Matematyka

 • Ćwiczenie w pamięci dodawanie i odejmowanie w zakresie do 100.
 • Liczenie dziesiątkami.
 • Dziesiątki i jedności.
 • Zaokrąglanie liczb.
 • Odcinek, linia prosta, krzywa, łamana.
 • Odcinek - rysowanie, porównywanie.
 • Pojęcia: Składnik, suma, odjemna, odjemnik, różnica.
 • Jednostki długości.
 • Liczenie z nawiasami - s. 34, ćw. 1, 2.
 • Figury geometryczne, bryły - s. 36-37 oraz 49-50. 
 • Dodawanie i odejmowanie - s. 38-40.
 • Odejmowanie w zakresie do 100 - s. 41, s. 42, ćw. 1,2, 4, s. 43.
 • Odejmowanie i dodawanie w zakresie do 100 - s. 44, 45, 46 (ćw. 2 - kolumna 1 i 2, ćw. 3) , s. 47 (ćw. 1 - kolumna 1), s. 48, ćw. 1.
 • S. 51, ćw. 1 (kolumna 1), ćw. 2 (1 i 2 szereg liczbowy), ćw. 3 (domek 45), s. 52, ćw. 1 (1. kwadrat),    ćw. 2 (kolumna 1.),  s. 53, ćw. 1 (kolumna 1.), ćw. 2 (odejmowanie), ćw. 3.
 • S. 55, ćw. 1, słupki. 
 • Mierzenie odcinka - s. 56, ćw. 1, 2.
 • Porównywanie odcinków - s. 57, ćw. 1-3, s. 58, ćw. 1-5.
 • Dodawanie do 100 z przekroczeniem progu - s. 3-11.
 • Tabliczka mnożenia.

Język polski

 • Nauczyć się na pamięć alfabetu;
 • Dwuznak sz;
 • Dwuznak cz;
 • Dwuznak rz;
 • Nauczyć się wymieniać samogłoski; rozróżnianie samogłoski od spółgłoski;
 • Czasownik, rzeczownik; liczba mnoga i pojedyncza;
 • Pisownia nie z czasownikiem;
 • Pisownia rz po spółgłoskach; Wyjątki;
 • Pisownia rzeczowników zakończonych na -arz;
 • Pisownia czasowników i rzeczowników z ą i ę;
 • Rzeczownik;
 • Przymiotnik;
 • Spółgłoski miękkie.
 • Rodzina wyrazów.
 • Wyrazy z utratą dźwięczności.
 • Wyrazy z ó (wymienne, niewymienne).
 • Wyrazy z u.
 • Wyrazy z rz i ż.
 • Wyrazy z h, ch.

Kartkówki i sprawdziany

J. Polski 

 • Wyrazy z "ż" i "rz".
 • Wyrazy z "h" i "ch".

Matematyka

 • Wielokrotność liczby 2, mnożenie i dzielenie przez 2.
 • Wielokrotność liczy 3, mnożenie i dzielenie przez 3.
 • Wielokrotność liczy 4, mnożenie i dzielenie przez 4.
 • Wielokrotność liczy 5, mnożenie i dzielenie przez 5.
 • Mnożenie przez 0 i 1.

Rzeczy potrzebne w szkole: 

Podręczniki, ćwiczenia oraz zeszyty wg planu, piórnik, śniadanie, notatnik, obuwie zamienne. 

 1. WF - zmienne obuwie szkolne oraz mundurek gimnastyczny do sali (koszulka z krótkim rękawem, krótkie spodenki, wygodne tenisówki z miękką, białą podeszwą) uczeń przechowuje w szatni (w worku).
 2. Podpisany ręcznik do klasy.
 3. Przybory do plastyki uczeń zostawia w szafce klasowej: farby wodne, plakatowe - temperové barvy, kubek na wodę, 2 pędzle (gruby i cienki), cerata na ławkę, klej, kredki, mazaki, linijka, teczka z papierem kolorowym A 4), ubranie ochronne.
 4. Wyposażenie piórnika: ołówek, pióro, naboje, gumka, temperówka z pojemnikiem, nożyczki.

Z poprzedniego roku: tabliczka suchościeralna, mazak do tabliczki, kalendarz, metodnik, liczby zapisane na kartonikach.