Klasa pani mgr Sylwii Żwak-Szczygieł

Nauczanie w domu 


Drodzy Rodzice!

Zamieszczam kilka linków do materiałów, z których korzystam również na lekcji:

https://naszelementarz.men.gov.pl/ 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna


Plan do realizacji w marcu:

 1. Polski
 • Czytanie i pisanie zmiękczeń - Elementarz s. 57-59; kopia kart pracy (dostępna na Google dysk);
 • Opowiadanie Piotrek i Oliwia - Elementarz s. 61;
 • Opis fotografii;
 • Wprowadzenie i pisanie literki ż, Ż - Elementarz s. 62, kopia kart pracy (dostępna na Google dysk);
 • Ćwiczenie prawidłowej intonacji zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących.
 1. Matematyka
 • Dodawanie i odejmowanie do 10;
 • Liczby i cyfry od 11-20 - Zeszyt ćwiczeń s. 17-21.

Dodatkowe materiały udostępniłam na Google dysk - link znajdą Państwo w dzienniku elektronicznym - Zadania domowe - polski - 16.03.

Informator 

marzec

 • 01.03. (niedziela) - Balik szkolny - zbiórka 13.30.
 • 09.03. - Wyjście do biblioteki, godz. 10.15 - Pasowanie na czytelnika.
 • 20.03. - Dzień nauczyciela - wyjście na lodowisko w Czeskim Cieszynie. 

Sprawdziany, Kartkówki


j. polski

Dyktando z literek.

Matematyka

Sprawdzian - dodawanie i odejmowanie w zakresie liczby 10.Zadania domowe 

Zapisywane są również w dzienniku elektronicznym.

Utrwalamy 

Matematyka

 • liczenie do 30, 
 • rozpoznawanie cyferek 0-30, 
 • pisanie cyferek 0-9,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • zaznaczanie na osi - dodawanie i odejmowanie,
 • dodawanie i odejmowanie z jedną niewiadomą,
 • zadania tekstowe.

Polski

 • podział wyrazów na sylaby, 
 • głoskowanie, 
 • czytanie literek A, O, E, I, U, S, L, M, P, N, J, D, T, K, ą, ę, Ł, W, C, Z, H, Ó, B, G, F, 
 • czytanie sylab: sa, se, si, la, le, li, lo, pi, pa, pe, itp.
 • czytanie wyrazów: mapa, Ala, Ela, mama, ile, As, auto, itp.
 • czytanie zdań,
 • rozróżnianie: samogłoska, spółgłoska, litera, głoska, sylaba, wyraz, słowo, zdanie,
 • znaki przestankowe,
 • pisanie literek S, L, M, P, A, O, E, U, I, N, J, D, T, K, ą, Ł, W, C, Z, H, Ó, B, G, F.
 • pisanie ze słuchu sylab, wyrazów.


Proszę ćwiczyć z dziećmi rozróżnianie strony lewej i prawej, góra, dół, prawy górny róg, lewy dolny róg.

Skróty przedmiotów:

M - matematyka

P - polski

NOŚ - nauka o środowisku

PL - plastyka

ZPR - prace ręczne

MU - muzyka
Rzeczy potrzebne w szkole!


Oprócz zeszytów, podręczników i innych przyborów szkolnych uczeń ma zawsze DZIENNICZEK UCZNIA, NOTATNIK, BRUDNOPIS ORAZ JUTRZENKĘ

KLEJ, NOŻYCZKI, ZAOSTRZONE OŁÓWKI I KREDKI, 

WF - obuwie sportowe do sali gimnastycznej oraz na podwórko, spodenki, koszulka z krótkim rękawem, dres (wszystko w worku z materiału, worek i obuwie podpisane).

Plastyka i ZPR - cerata, ubranie ochronne, farby, kubek na wodę, pędzel, kredki olejne lub woskowe, bibuła (papier krepowy), papier kolorowy ZWYKŁY, nożyczki, plastelina, klej.