Klasa Pani mgr Marioli Mikuli


KALENDARZ

kwiecień/ maj/ czerwiec 2018

 • 26. 4. szkolne zawody sportowe na boisku na ul. Frydeckiej

 • 30. 4. poniedziałek - wolno dyrektora szkoły, szkoła nieczynna

 • 11. 5. wycieczka dzieci do ZOO w Ostrawie

 • 15. 5. TL "Bajka" kukiełki - "Pinokio"

 • 1. 6. wycieczka po Cieszynie

 • 9. 6. Festyn Szkolny

INFORMACJE

 • UWAGA!!! Rumień zakaźny!!! 
 • Na gimnastyce oraz w ramach świetlicy będziemy wychodzili na dwór, proszę przynieść sportowe obuwie, dres sportowy, dodatkową butelkę z napojem.

ZADANIA DOMOWE

(P - j. polski, M - matematyka, NoŚ - nauka o środowisku, KP - karta pracy, ZĆw - zeszyt ćwiczeń)
 • 16. 4. Elementarz - s. 66/czytanie z podziałem na role - chłopcy Jaś, dziewczynki Baśka
 • 16. 4. Ćwiczenia do El. - s. 6/ dokończ 2, 3
 • 16. 4. Dyktando wyrazów ze zmiękczeniami - patrz notatnik, spis słów do powtórzenia
 • 17. 4. Elementarz - s. 37/czytanie z podziałem na role - chłopcy Jaś, dziewczynki Baśka
 • 17. 4. Pisanie - dokończ s. 25
 • 17. 4. Matematyka - dokończ s. 34
 • 17. 4. NoŚ - na 23. 4. narysuj obrazki s. 12
 • 18. 4. Elementarz - powtarzaj czytanie s. 66 - 67
 • 18. 4. Matematyka - dokończ s. 36
 • 18. 4. KP do j. polskiego - dokończ
 • 19. 4. Elementarz - czytaj s. 68
 • 19. 4. M - dokończ do s. 37
 • 19. 4. Nauka pisania - s. 16/ć oraz dla dzieci chorych Ćwiczenia do El. s. 8/1, 2