Klasa mgr Barbary Ryłko

ZADANIA DOMOWE I SPRAWDZIANY

P - każdy piątek przynosić dowolną książkę w języku polskim w ramach treningu płynnego czytania


 

AKTUALNOŚCI

od 2.5. zastępuje za wychowawcę p. Monika Byrtus (P, CZ, M, NoK), na JA p. Beata Bojda (łączone gr.)

21.6 - 22.6 - oddawanie podręczników

25.6 - 28.6 - skrócona nauka - 4lekcje

29.6. Zakończenie roku szkolnego (8:00 - zbiórka przed kinem) , rozdanie świadectw


W opracowaniu....

Rozkład lekcji klasy V A w roku szkolnym 2017/2018

poniedziałek 5 lekcji: M, A, NoK, CZ, P (ŚCH-n)
wtorek 4 lekcje: WF, M, CZ, P (REE)
środa 6 lekcji: M, NoK, CZ, P, I, ZPR (REK)
czwartek 5 lekcji: CZ, NoP, A, P, MU (ZI-n)
piątek 6 lekcji: M, A, PL, NoK, P, WF

M - matematyka (p. Ryłko)
A - język angielski (p. Ryłko, p. Bojda, p. Wacławek)
CZ - język czeski (p. Ryłko)
P - język polski (p. Ryłko)
NoK - nauka o kraju (p. Ryłko)
NoP - nauka o przyrodzie (p. Sikora),
I - informatyka (p. Troszok)
PL - plastyka (p. Stonawska)
ZPR - zajęcia praktyczne (p. Stonawska),
WF - wychowanie fizyczne (p. Klus)

Przedmioty nadobowiązkowe: 

ŚCH - śpiew chóralny (p. Brzózka),
ZI - zespół instrumentalny Skowronki (p. Dobner)
REK - religia katolicka od 11.9. / REE - religia ewangelicka od 19.9.

Kółka p. Szymanik:

wtorek - Klucz 14.00 - 15.00 (kl.I-V)
środa - taniec sceniczny II gr. 14.45 - 15.45 (kl.V-VIII)
piątek - teatrzyk Bum Trach 13.45 - 14.45 (kl. IV-IX)

Organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018

  • Wszelkie informacje dotyczące klasy 5 A (wyjścia, wycieczki, zmiany rozkładu itp.) będą na bieżąco dostępne na www.zsptesin.cz w zakładce "Klasy" - "Klasa mgr Barbary Ryłko".
  • Informacje wymagające podpisu rodzica będą zapisywane w Dzienniczku ucznia w części "Informacje dla rodziców", sprawy finansowe na ostatniej stronie Dzienniczka ucznia.
  • Zadania domowe łącznie z terminem oddania uczeń zapisuje w notatniku. 
  • Zadania będą również dostępne na stronach internetowych szkoły w zakładce "Klasy" - "Klasa mgr Barbary Ryłko".
  • Za 5 pochwał za wyjątkową aktywność na lekcji lub aktywność na rzecz klasy uczeń otrzymuje pochwałę do Dzienniczka ucznia.
  • Za 5 braków zadań domowych lub przyborów szkolnych uczeń otrzymuje upomnienie do Dzienniczka ucznia, za 3 upomnienia za braki zapisane w Dzienniczku uczeń otrzymuje naganę.
  • Spóźnienie na lekcję będzie zapisane jako upomnienie w Dzienniczku ucznia. Za 3 upomnienia za spóźnienie uczeń otrzymuje naganę.

Proszę o ponowne zapoznanie się z Regulaminem szkoły, codzienne sprawdzanie Dzienniczka ucznia oraz informacji na stronach internetowych szkoły, zwłaszcza naszej klasy.

Dzienniczek lektur w klasie piątej:

  • Lektury obowiązkowe (konkurs "Z książką na walizkach"):

- Barbara Gawryluk, Pudełko pełne kotów

- Monika Kowaleczko-Szumowska, Fajna ferajna

  • Lektury uzupełniające:

- 10 dowolnych (np. patrz: Cała Polska czyta dzieciom/Celé Česko čte dětem) - 7 w języku polskim, 3 w języku czeskim (streszczenie w j. czeskim)

Razem 12 lektur (zaczynając od lipca 2017)! Dzienniczek lektur oddać do kontroli wychowawcy zawsze w ostatnim tygodniu każdego miesiąca!