24.5. - FOTOGRAFOWANIE KLAS (ODŚWIĘTNY STRÓJ)

1.6. - IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNE W TRZYŃCU (STRÓJ STOSOWNY DO POGODY)

22.6. - ODBIÓR CZYSTYCH, WYGUMOWANYCH PODRĘCZNIKÓW

8.3. - warsztaty w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie; PASZPORT!!!!

15.3. - teatr BAJKA; zbiórka w szatni 7:55; odpowiedni strój!!!!

6.4. - wyjście na SCENĘ POLSKĄ; odpowiedni strój do teatru!!!!

27.3. - wyjście na lodowisko; jezdzący zabierają łyzwy; PASZPORT!!!; widownia- ciepły strój!!!

18.4. - 17:00 - ZEBRANIE RODZICÓW

Od 19.2. do 23.2. nie ma zajęć z P. Kujawa.

Od 12.2. na lekcje matematyki nosimy pierwszą i drugą część podręcznika.

Na 14.2. NoK - dodatkowo  SPOTKANIA NAD OLZĄ (zrobione ZD - s.15)

16.2. - konkurs matematyczny PANGEA

20.2. - konkurs ortograficzny

27.2. - konkurs języka angielskiego FOX

28.2. - oddać DZIENNICZEK LEKTUR

15.3. - konkurs matematyczny KANGUREK

Po wakacjach wiosennych przedstawić nauczycielowi JCZ wiersz do recytacji (5-6 zwrotek)

12.2. - oddać wychowawcy ŚWIADECTWO PÓŁROCZNE


Przypominam, ze w kazdy piątek uczniowie czytaja swoje ksiązki. Proszę dopilnować, by mieli je spakowane.

12.1. - uczniowie otrzymali deklarację na bal szkolny; proszę oddać wypełnioną wychowawcy we wskazanym terminie

7.12. - świetlica czynna do 14:30

22.12. - Wigilijka klasowa; koniec zajęć 11:40

24.1.2018 - konsultacje dla rodziców

Od 8.12. w kazdy piątek na zajęciach P uczniowie będą czytać swoje ksiązki. Dlatego proszę dopilnować, by zawsze mieli je spakowane.

ISTOTNE!!!

Doskonalić tabliczkę mnozenia i dzielenia oraz płynne czytanie ze zrozumieniem.

27.11. - oddać DZIENNICZEK LEKTUR

19.12. - oddać DZIENNICZEK LEKTUR

24.11. - sprawdzian po trzech miesiącach z NoK (od początku po materiał biezący)

27.11. - sprawdzian po trzech miesiącach z P (od początku po materiał biezący)

29.11. - sprawdzian po trzech miesiącach z M (od początku po materiał biezący)

23.11. PL- obrazek (technika dowolna) dowolna  postać literacka A3 lub A4

13.11. - sprawdzian z polskiego (rzeczownik)

15.11. - sprawdzian z NoK (od Jana III Sobieskiego po Legiony)


Przypominam, ze w piatek 10.11. jest ostatni dzień oddawania DEKLARACJI MASKOT wraz z 300 koronami.

3.11. - sprawdzian z matematyki (liczby naturalne

15.11. - teatr angielski (do piątku, 3.11. przynieść i wpłacić 30 koron)

15.11. - ZEBRANIE RODZICÓW godz.17:00 (16:30 zebranie MASKOT)

1.11. - sprawdzian NoK (Ostatni Jagiellonowie)

7.11. -  teatr BAJKA (odpowiedni strój!!!) + fotografowanie uczniów

10.11. - sprawdzian z P (wszystko o rzeczowniku)

ZMIANA

We wtorek 24.10.- przynieść NoK

8.11. - śpiew na ocenę piosenki BARKA (1 i 2 zwrotka + refren)

30.10. - oddać wychowawcy DZIENNICZEK LEKTUR

31.10. - recytacja KRESY (dla chętnych)

1.11. - sprawdzian z NoK (Władysław Jagiełło - Złoty Wiek)

10.11. - ostatni termin oddawania deklaracji MASKOT

15.11. - Zebranie Rodziców, godz. 17:00, lokal klasy 5B (16:30 - Zebranie Maskot)

DEKLARACJE

Dzisiaj (18.10.) uczniowie otrzymali deklaracje (starsi uczniowie otrzymali dwie - na ZJAZD ABSOLWENTÓW i  MASKOT). Wszystkich proszę o wypełnienie (podpisanie informacji w DZIENNICZKU UCZNIA) i oddanie wychowawcy w terminie .

Przypominam: 26.10. i 27.10. - WAKACJE JESIENNE

23.10. - RECYTACJA MIĘDZYKLASOWA (WYBRANE OSOBY)17.10. - FOTOGRAFOWANIE SZKOLNE

18.10. - BIESIADA LITERACKA O GODZINIE 9:00 DLA POINFORMOWANYCH UCZNIÓW

30.10. - ODDAĆ DZIENNICZEK LEKTUR

PRZYPOMINAM, ZE UCZEŃ MA ZAWSZE PRZYCHODZIĆ PRZYGOTOWANY DO SZKOŁY (ODROBIONE ZADANIA DOMOWE, ODROBIONE PRACE PISEMNE, POWTÓRZONY MATERIAŁ Z LEKCJI). 


DZISIAJ (12.10.) UCZNIOWIE OTRZYMALI ZWROT 204 KORON ZA ZIELONĄ SZKOŁĘ. PIENIĄDZE OTRZYMALI W KOPERTACH. PROSZĘ PODPISAĆ W DZIENNICZKU UCZNIA INFORMACJĘ - S.24.

SPRAWDZIANY

13.10.- sprawdzian z NoK (od początku do Kazimierza Wielkiego)

16.10 - sprawdzian z M (ułamki)

ĆWICZYĆ TABLICZKĘ MNOZENIA I DZIELENIA!!!!

SZANOWNI RODZICE!

Proszę codziennie kontrolować dzienniczek ucznia i notatnik oraz podpisywać przeczytane informacje.

7.11.- fotografowanie (Proszę pisemnie ustosunkować się do tej informacji, np. Tak/ Nie  córka/ syn będzie się fotografował).

Jutro dzieci po raz kolejny doniosą do domu hasła do dzienniczka elektronicznego. Proszę o zachowanie i zachęcam do korzystania z tej wersji (szybka kontrola sukcesów dziecka ;-) ).


KONKURS RECYTATORSKI

Do konkursu recytatorskiego proszę wybrać wiersz stosowny do wieku ucznia. Wiersz minimalnie powinien składać się z 20 wersów. Łączny czas recytacji nie powinien przekraczać pięciu minut.

2.10. - wiersz przynieść do wglądu wychowawcy; umieć czytać z odpowiednią intonacją 

17.10.- recytacja klasowa na ocenę


ODDAĆ W NAJBLIZSZYM CZASIE:

29.9.- PISEMNE SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO KRAKOWA I WIELICZKI

29.9.- PRACĘ PLASTYCZNĄ

29.9.- DZIENNICZEK LEKTUR

Przypominam:

28.9. - święto państwowe

29.9. - nauka wg rozkładu lekcji

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym (pytania konkursowe w Głosie Ludu).

 OPŁATY 

W dniach od poniedziałku 18 września do piątku 22 września wychowawca przyjmuje opłatę w wysokości 609 koron za zeszyty, zeszyty ćw., Jutrzenkę, Bajkę. 

Opłaty za zgubę:

 1. dzienniczek ucznia - 50 koron
 2. podręcznik (nowy do pięciu lat) - pełna kwota
 3. podręcznik (starszy niz pięć lat) - 80 koron

Zniszczenie podręcznika (wg stopnia zniszczenia - wg decyzji nauczyciela) - 30 do 100 koron.

Przypominam, ze w tym roku szkolnym ZJAZD ABSOLWENTÓW odbędzie się w piątek 10 listopada. 

Proszę o uzupełnienie pierwszej strony Dzienniczka ucznia, podpisanie informacji o Legitymacji ucznia (uczniowie, którzy nie odebrali jej podczas wakacji) oraz oddanie wszystkich wypełnionych dokumentów związanych z wyjazdem do Krakowa i Zielonej szkoły w Istebnej do środy 6.9. 


Zielona Szkoła Istebna 2017 - klasy V i VI

Uprzejmie informujemy, że zbiórka odbędzie się przed szkołą dnia 11.09.2017 o godz. 08.00

Powrót 15.09. około 14.30

Komplet wypełnionych dokumentów prosimy dostarczyć do środy 06.09. wychowacom!
Dzieci, które nie oddadzą w terminie kompletu dokumentów, nie będą dopuszczone do odjazdu
w dniu 11.09. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć ucznia na miejsce wraz z dokumentami.

Paszporty lub dowody osobiste sprawdzane będą w dniu wyjazdu.

Aktualizacja ekwipunku 4.9.2017: Uczniowie klas piątych dodatkowo zabierają zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, "Spotkania nad Olzą", zeszyt do języka polskiego oraz brulion/brudnopis. 

Klasa mgr Aleksandry Sikora

Wycieczka klas piątych do Krakowa

Termin: 7-8 września 2017 wycieczka dwudniowa do Krakowa

Zbiórka: 7 września o godz. 5:45 przed wejściem głównym do szkoły

Powrót: 8 września o godz. 15:45 - 16:00 przed wejściem głównym do szkoły

Spakować: dowód osobisty lub paszport, legitymację uczniowską, strój stosowny do pogody (obowiązkowo peleryna lub parasol), przybory do higieny osobistej, obuwie zmienne (kapcie), suchy prowiant i napoje niegazowane na czas wycieczki, kieszonkowe (złotówki) wg decyzji rodzica

UWAGA! Według regulaminu uczniowskiego (punkt 18) dzieciom nie wolno zabierać telefonów komórkowych!

Zapewniamy: nocleg, ubezpieczenie (tylko do Krakowa, NIE do Zielonej szkoły w Istebnej), obiadokolację w pierwszym dniu pobytu oraz śniadanie następnego dnia

Dzieci z chorobą lokomocyjną oraz dzieci zażywające jakiekolwiek lekarstwa odpowiednio zaopatrzyć (oddać wychowawcy w dzień odjazdu w podpisanym woreczku razem z rozpisem dawkowania).

Poinformować wychowawcę w terminie do 6.9.2017 o zmianie adresu zamieszkania lub numeru kontaktowego, jeżeli taka nastąpiła.

W związku z wyjazdami do Krakowa i Zielonej szkoły w Istebnej prosimy wypełnić formularze,które znajdują się na stronach internetowych szkoły www.zsptesin.cz.

Oddać wychowawcy w terminie do 6.9.2017.

Numery kontaktowe wychowawców:

mgr Aleksandra Sikora 502 608 501 (polski nr)

mgr Barbara Ryłko 736 280 338 (czeski nr)

* Kierunkowy do PL 0048

* Dzieci, które nie biorą udziału w wycieczce do Krakowa oraz/lub Zielonej szkole w Istebnej uczęszczają na zajęcia szkolne w klasie wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

Niezbędne informacje dotyczące roku szkolnego 2017/2018:

 • wszystkie informacje dotyczące klasy (spacery edukacyjne, wycieczki, zmiany dotyczącego rozkładu lekcji, itp.) będą na bieżąco dostępne na www.zsptesin.cz w zakładce "Klasy" - "Klasa mgr Aleksandry Sikora",

 • zadania domowe łącznie z terminem oddania uczeń zapisuje w zeszycie pt. ZADANIA DOMOWE

 • za 5 pochwał za wyjątkową aktywność na lekcji lub aktywność na rzecz klasy uczeń otrzymuje pochwałę pisemną do DZIENNICZKA UCZNIA

 • za 5 braków zadań domowych lub 5 braków przyborów szkolnych uczeń otrzymuje upomnienie do DZIENNICZKA UCZNIA

 • za 3 upomnienia za braki zapisane w DZIENNICZKU UCZNIA otrzymuje naganę pisemna do DZIENNICZKA UCZNIA

Proszę ponownie zapoznać się z REGULAMINEM SZKOŁY.

Proszę codziennie sprawdzać DZIENNICZEK UCZNIA oraz informacje na stronach internetowych szkoły, zwłaszcza dotyczące naszej klasy.

Przypominam:

 • we wtorek, 5.9. lekcje kończą się 11:40

 • w środę, 6.9. lekcje wg rozkładu zajęć

W tym roku szkolnym ogłaszamy konkurs "ZBIERAMY MAKULATURĘ". Termin oddawania makulatury będzie podany.

PIKOMAT - KONKURS MATEMATYCZNY dla chętnych (szczegóły u wychowawcy)

Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018:

Poniedziałek: CZ, A, M, P, NoK, CHÓR

Wtorek: M, P, WF, CZ, P

Środa: M, P, CZ, NoK, MU, I

Czwartek: NoP, WF, A, ZPR, PL

Piątek: M, A, P, NoK, CZ

Lekcje zawsze rozpoczynają sie o godzinie 8:00.

Uczący:

Aleksandra Sikora: M, P, NoP, NoK, ZPR, PL

Katarzyna Martynek - CZ

Adam Klus - WF

Helena Wacławek/Beata Bojda - A

Ewa Troszok - I (informatyka)


Od października działają kółka:

 • DRAMATYCZNE (wtorek 14:00-15:00)

 • TEATRZYK SZKOLNY BUM TRACH (piątek 13:34-14:45)

 • ZESPÓŁ TAŃCA SCENICZNEGO (środa 14:45-15:45 salka na strychu)

Opłata za kółka wynosi 250 koron na półrocze. Kółka swoją działalność kończą w maju.


DZIENNICZEK LEKTUR

Lektury obowiązkowe - (konkurs czytelniczy "Z ksiązką na walizkach")

BARBARA GAWRYLUK, PUDEŁKO PEŁNE KOTÓW

MONIKA KOWALECZKO - SZUMOWSKA, FAJNA FERAJNA

Lektury uzupełniające:

 dowolne (np. patrz: Cała Polska czyta dzieciom/Celé Česko čte dětem) 


Łącznie przeczytanych ksiązek 10 (7 w języku polskim, 3 w języku czeskim - streszczenie w języku czeskim).

Dzienniczek lektur oddać do kontroli wychowawcy zawsze w ostatnim tygodniu każdego miesiąca!