Kółka pani Szymanik Marii

Opłata za wszystkie kółka wynosi 250Kč na półrocze. 
Pracę rozpoczynamy w październiku a kończymy w maju.

Kółko dramatyczne Klucz

Zapraszamy wszystkie dzieci klas I-IV, które lubią zabawę twórczą, chcą poznawać nowe rzeczy, nowych kolegów. 

Klucz jest otwarty także dla dzieci, które mają kłopoty z nawiązywaniem kontaktów, czy to przez nieśmiałość czy wręcz przeciwnie przez nadpobudliwość.

Teatrzyk szkolny Bum Trach

Zapraszamy wszystkich starych bywalców  oraz absolwentów Klucza, którzy osiągnęli odpowiednią ilość kluczy i mają ochotę na intensywną pracę w naszym zespole. 

Zespół regularnie uczestniczy w przeglądach teatralnych i konkursach, pracuje też dodatkowo na zgrupowaniach organizowanych w soboty lub niedziele.

Zespół śpiewaczy Cieszynianka

Nasz zespół liczy już przeszło 40 lat. Śpiewają w nim dzieci z czeskocieszyńskich przedszkoli oraz uczniowie kl.I-III. 

Zespół tańca scenicznego

Taniec sceniczny daje przestrzeń do swobodnego wyrażania swych emocji poprzez ruch. 

Na zajęciach uczymy się pracować z rytmem, przestrzenią, czasem. Poznajemy swoje ciało, nowe sposoby poruszania się.