Klasy

Klasa pani mgr Sylwii Żwak-Szczygieł

Klasa pani mgr Lucyny Richter

Klasa pani mgr Lucyny Rajca

Klasa pani mgr Aleksandry Sikora 

Klasa pani mgr Ewy Troszok

Klasa pani mgr Reni Dobner

Klasa pani mgr Marioli Mikuli