Enjoy Your English

W trakcie konkursu odbędzie się dla nauczycieli prezentacja angielskich lektur wydawnictwa Oxford oraz sposobów ich wykorzystania do nauki języka.

Zajęcia poprowadzi: Michaela VAŘEKOVÁ, Educational Representative,OXFORD UNIVERSITY PRESS

Język angielski - konkurs dla uczniów klas ósmych i dziewiątych SP

Organizator: SP z pol. jęz. naucz. Czeski Cieszyn, Havlíčkova 13

Kierownik konkursu: mgr Małgorzata Piasecka

Garant konkursu: mgr Marek Grycz, dyrektor szkoły

Miejsce : SP z pol. jęz. naucz. Czeski Cieszyn, Havlíčkova 13

Reguły konkursu

- konkurs jest dobrowolny, przeznaczony dla pojedynczych osób

- za szkołę mogą startować maks. 2 uczniowie

- forma konkursu:

1. Grammar Test - 45 minut

2. Tematyczny 30 minutowy test

Różne

- słowników nie wolno używać

- bez zwrotu kosztów przejazdu

- towarzystwo dorosłej osoby obowiązkowe

- każdy uczestnik konkursu otrzyma od organizatorów upominek, uczniowie na pierwszym, drugim i trzecim miejscu dyplomy i nagrody.

do pobrania, prosimy o zapoznanie się z nim przed konkursem!

ke stažení, prosíme o seznámení s nimi před soutěží.