INFORMATOR - PAŹDZIERNIK

4.10. Wyjazd do Ostrawy - ekskursja (informacja w notatniku)

Konkurs czytelniczy - "Pudełko pełne kotów" Barbara Gawryluk (czytają chętni uczniowie). Opowiedzieć na pytania konkursowe w Jutrzence - wrzesień, str. 21. Odpowiedzi przesłać do 6. 10. (adres znajduje się w Jutrzence - wrzesień, str. 19). Prace przyjmuje także Księgarnia ALFA, ul. Čapka 6 w Czeskim Cieszynie

8.10. Memoriał Wandy Delong - bieg przełajowy, godz. 9.00 Mistrzowice (chętni uczniowie)

10.10. PL - Uczniowie przynoszą kledki świecowe (Voskové pastely) i zostawiają w szafce klasowej

18.10. Konkurs recytatorski w języku polskim - eliminacje klasowe (Uczymy się wiersza na pamięć 4 - 8 zwrotek)

25.10. Konkurs recytatorski - eliminacje szkolne klas III (nominowani uczniowie)

26.10. - 27.10. Wakacje jesienne

7.11. Fotografowanie uczniów

15.11. Zebranie sprawozdawcze Maskotu, godz. 16.30; zebranie klasowe i wywiadówka, godz. 17.00

UWAGA!

Rodzice napiszą do notatnika, na jakie kółka i przedmioty nadobowiązkowe uczęszczają dzieci w bieżącym roku szkolnym. Termin już minął!

Rodzice codziennie sprawdzają notatnik oraz Dzienniczek Ucznia; podpisują na bieżąco wszystkie informacje oraz odrobione przez ucznia zadania domowe (z tyłu notatnika).